Modelo instalación botas de entrada (vista externa)